Chương trình của Lửa Việt

Các chương trình do Lửa Việt thực hiện

20Oct 2014

Nhân kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Hội lớn của các nhà giáo và những người làm công tác giáo dục, đào tạo cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Được sự  cho phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo văn phòng phía Nam, Tập đoàn truyền thông […]