Tiếp theo phần trước, hôm nay chúng tôi đề cập tiếp các đơn vị đo lường sử dụng trong ngành truyền thông. Trong phần này khi nghiên cứu từng đơn vị bạn hãy tưởng tưởng mình đang chơi trò chơi xếp hình. Mỗi đơn vị là từng miếng trong tấm hình, bạn phải hiểu hết các miếng, rồi sắp xếp lại bạn sẽ có toàn bộ tấm hình. Lúc đó bạn đã hiểu rõ kiến thức căn bản của ngành nghiên cứu truyền thông
  • Rating: là đơn vị mà người ta thường nói đến đó là rating, khi nói đến tỉ lệ người xem trên của một chương trình truyền hình/hay một spot quảng cáo nào đó, chỉ số đó là rating. Rating có thể thể hiện Rtg(000) là số ngàn người xem chương trình hoặc thể hiện Rtg % = tổng số người xem/ universe của target audience mà mình nghiên cứu.

Ý nghĩa của rating, rating là đơn vị quan trọng nhất để lựa chọn chương trình truyền hình để quảng cáo. Cũng là đơn vị để đánh giá hiệu quả của một chương trình phát sóng cụ thể . Rating chỉ có ý nghĩa khi tính đến tỉ lệ người xem của từng chương trình một( lần phát riêng lẻ).

Đối với ngành truyền thông, thì chỉ số này có ý nghĩa rất lớn đối với từng kênh truyền hình, nó ảnh hưởng đến doanh thu của nhà Đài, do đó yêu cầu phương pháp đo lường phải có tính chính xác cao. Nó như một người trọng tài trung thực của ngành. Nếu không sẽ dẫn đến sự nghi ngờ và làm cho ngành phát triễn không công bằng.

  • GRP ( viết tắt của từ gross rating point). Khi nghiên cứu rating ở phần trên bạn hiểu rằng rating chỉ có ý nghĩa khi đo lường lượng người xem cho từng chương trình/ từng spot quảng cáo một. Tuy nhiên, để xây dựng một chiến dịch quảng cáo, bạn không chỉ phát quảng cáo một lần mà phải phát một số lần nào đó mới đạt được mục tiêu truyền thông (% khán giả mục tiêu sẽ nhớ tới quảng cáo của bạn).

 Để tính hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo theo tỉ lệ người xem, người ta qui ước 1% rating = 1 point ( 1 điểm). 2% rating = 2 điểm, trong trường hợp này có 2 trường hợp xẫy ra:

  • Hoặc 2% khán giả mục tiêu nhìn thấy quảng cáo 1 lần
  •  Hoặc 1% khán giả mục tiêu nhìn thấy 2 lần.

Như vậy GRP còn gọi là duplicate rating (xem rồi xem nữa vấn tính)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *