Google Display Network (GDN) – Mạng quảng cáo hiển thị là cách quảng cáo trên hệ thống các website khác nhau thuộc hệ thống của Google như Google Finance, Gmail, Blogger, và YouTube…cùng với hệ thống các website liên kết với Google như Thanh Niên, Lao Động… Mạng lưới này cũng bao gồm các trang web điện thoại di động và các ứng dụng.

Thay vì phải liên hệ từng trang web để quảng cáo, giờ đây với mạng hiển thị của Google, chỉ cần vào thao tác là quảng cáo của bạn sẽ hiển thị lên hàng trăm, ngàn website khác nhau.

Các hình thức quảng cáo trên mạng hiển thị (GDN)

  • Quảng cáo Text Ads trên website
  • Quảng cáo Image Ads trên website
  • Quảng cáo Video Ads trên website
  • Quảng cáo trên mobile website

Lợi ich của quảng cáo trên mạng hiển thị (GDN)

  • Tiếp cận khách hàng mới theo mục tiêu
  • Chọn nơi quảng cáo của bạn xuất hiện
  • Thu hút người dùng với các định dạng quảng cáo hấp dẫn

Google có cung cấp sẵn tư liệu để giúp bạn hiểu hơn về cách thức hoạt động cũng như cách tạo một chiến dịch quảng cáo trên mạng hiển thị như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *