Chiến dịch truyền thông Đại học Ngoại thương

Nhắc đến Trường Đại học Ngoại thương chắc chắn ai cũng biết, bởi trường đã có tên tuổi vững vàng trong ngành giáo dục. Với mục tiêu cung cấp cho sinh viên Việt Nam những thông tin bổ ích, Lửa Việt đã thực hiện chiến dịch truyền thông cho Đại học Ngoại Thương.