Thực hiện chiến dịch truyền thông – Linh Thành Group

Hội nhập vào không gian thương mại thế giới động chạm đến nhiều loại hình dịch vụ và yếu tố thời gian đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động dịch vụ, tạo nên những ưu thế khi bước vào thị trường. Linh Thành Group cung cấp những dịch vụ nhanh nhất, uy tín và chất lượng.

Với định hướng mở rộng quy mô hợp tác trong và ngoài nước, Lửa Việt đã phối hợp cùng Linh Thành Group thực hiện chiến dịch Pr.  Giúp tạo dựng uy tín trong lòng công chúng để  Linh Thành có thể vươn xa hơn trong các lĩnh vực đầu tư và quản lý.