Truyền thông trên truyền hình Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD

Vinexad kết nối doanh nghiệp bằng các chương trình gặp gỡ, hội nghị và hợp tác tìm kiếm phát triển các cơ hội kinh doanh, đầu tư trong và ngòai nước. Mỗi năm, công ty tổ chức và tham gia hàng chục hội chợ – triển lãm lớn, thu hút hàng ngàn doanh nghiệp tham gia.

Để gia tăng độ phủ thương hiệu, Vinexad đã hợp tác cùng Lửa Việt thực hiện chiến dịch truyền thông giúp khẳng định thương hiệu của của công ty trên thị trường.