Truyền thông truyền hình Nha khoa Đông Nam

Thách thức

– Phân tích và tư vấn chiến dịch truyền thông đúng với đối tượng khách hàng mục tiêu

– Gia tăng độ phủ cho thương hiệu