Tag Archives: doanh nghiệp

Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hình thức băng rôn, cờ phướn có lồng ghép quảng bá đặc biệt ấn tượng và nổi bật do được treo ở những vị trí đẹp và theo hướng đối diện người di chuyển, người đi đường nên đem lại hiệu quả truyền thông rất […]