Tag Archives: quảng cáo trong phim

Hình thức quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trong phim hay gọi là tài trợ  đang được ưa chuộng tại Việt Nam. Nếu một TVC 30s quảng cáo trên truyền hình sẽ tốn đến vài chục triệu đồng, thì mức chi phí tài trợ trong phim chỉ tốn vài triệu đồng. Hình thức này có […]