Tag Archives: taitro

Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hình thức băng rôn, cờ phướn có lồng ghép quảng bá đặc biệt ấn tượng và nổi bật do được treo ở những vị trí đẹp và theo hướng đối diện người di chuyển, người đi đường nên đem lại hiệu quả truyền thông rất […]

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng – người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 – 20/10/2014) trường tự hào mang tên; Phối hợp cùng nhà Văn hóa Sinh viên, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng tổ chức chương trình ngày hội […]