Quảng cáo Google Adwords


Google adwords là gì?

Quảng cáo Google AdWords là hình thức quảng cáo trên Google mà bạn chỉ trả tiền khi có người quan tâm và click vào mẫu quảng cáo của bạn

Quảng cáo Google AdWords được hiển thị cùng với kết quả tìm kiếm khi có ai đó tìm kiếm trên Google bằng cách sử dụng một trong các từ khoá của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ quảng cáo cho đối tượng đã quan tâm đến việc kinh doanh của mình. Bạn cũng có thể chọn hiển thị quảng cáo của mình trên trang web nội dung trong Mạng Google đang phát triển. Và, bạn có thể chọn các vị trí chính xác trên mạng nội dung nơi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện hoặc bạn có thể cho phép nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh kết hợp từ khoá với nội dung.

Bạn có thể chọn từ nhiều định dạng quảng cáo khác nhau, bao gồm quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video, đồng thời dễ dàng theo dõi hiệu suất quảng cáo bằng cách sử dụng báo cáo có sẵn trong tài khoản của mình.

Google AdWords hoạt động như thế nào ?

Bạn tạo quảng cáo và chọn từ khoá, là những từ hoặc cụm từ có liên quan đến dịch vụ, sản phẩm , doanh nghiệp của bạn.

Khi mọi người tìm kiếm trên Google bằng cách sử dụng một trong những từ khoá của bạn, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm. Hiện tại, bạn đang quảng cáo đến đối tượng đã quan tâm đến mình.

Tại sao chọn Lửa Việt để triển khai chiến dịch quảng cáo Google Adwords?