Quảng cáo hiển thị – Display Network


Quảng cáo hiển thị là một phương thức quảng cáo hiển thị banner hoặc text của bạn trên các website đối tác của hệ thống Network. Dịch vụ quảng cáo hiển thị hiện nay đã chở thành xu thế nhờ khả năng tùy biến người dùng cao, độ phủ rộng.

Mức độ hiển thị quảng cáo tùy thuộc vào việc bạn chọn hệ thống Network để triển khai. Ở thị trường Việt Nam hiện nay khách hàng có thể lựa chọn các hệ thống sau:

  • Hệ thống Google – Google Display Network (GDN)
  • Hệ thống Admicro
  • Hệ thống Eclick