Nghiên cứu về thị trường và người tiêu dùng – Customer & Market Research


Chúng tôi tập trung vào các dịch vụ

  • Nghiên cứu độ lớn của thị trường và phân khúc – Market & Segment Sizes
  • Dự báo xu hướng – Trends for forecasting
  • Đo lường thị phần và hiệu quả hoạt động – Brand share & Performance
  • Thói quen và hành vi tiêu dùng – Customer Attitudes & Behaviours