Target Audience


Chúng tôi hiểu truyền thông cần hướng đến sự chuyên biệt. Nhiều năm qua, Lửa Việt phát triển các chiến dịch truyền thông với sự sáng tạo khác biệt mang đến hiệu quả cao cho các nhãn hàng. Thông qua các hoạt động chúng tôi có kinh nghiệm và các mối quan hệ để thực hiện chiến dịch hướng vào các mục tiêu

  • Học sinh, sinh viên
  • Doanh nhân
  • Công nhân
  • Nữ nội trợ
  • Những người yêu thích thể thao
  • Người cao tuổi