All posts by: Lua Viet IMC

About Lua Viet IMC

Được thành lập vào ngày 8/2/2010, Lửa Việt Communication là một thành viên của Tập đoàn Lửa Việt hoạt động trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo. Với định hướng phát triển con người gắn liền với tổ chức, Lửa Việt đã và đang trở thành nơi để các cá nhân xây dựng sự nghiệp […]