Bao cao hanh vi nguoi dung Viet Nam tren Internet nam 2015

Người Việt online ít nhất 1 lần/ngày

Smartphone được xác định là thiết bị phổ biến nhất, cứ 3 người thì có 1 người dùng smartphone trong lúc xem tivi.

Ngày nay nhiều người có thói quen mua hàng online hoặc tìm kiếm sản phẩm qua internet, khoảng 3 trong 4 người tìm kiếm thì họ quyết định mua hàng online.

Ngoài ra trong 10 người thì đến 6 người xem video online mỗi ngày, đa số họ xem video để giải trí nhưng cũng có một số là để học những thứ họ cần, 9 trong số 10 người xem video bằng smartphone.

Download tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *