Marketing Chiến lược

06Jan 2016

USP (Unique Selling Point) chính là điểm đặc biệt độc đáo duy nhất giúp phân biệt sản phẩm/dịch vụ của bạn với đối thủ; là yếu tố quyết định thành công của một sản phẩm hay một thương hiệu. Nhưng làm sao để khai thác được USP của sản phẩm, khi mà có hàng ngàn doanh […]

06Jan 2016

Lợi điểm bán hàng độc nhất – Unique Selling Point (hay Unique Selling Proposition) – USP là một khái niệm trong tiếp thị, chỉ ưu thế bền vững của một thương hiệu hay sản phẩm được xác định với mục đích tạo sự khác biệt rõ rệt, khiến khách hàng quyết định chọn thương hiệu/sản […]

11Jul 2015

Internet đã đảo ngược cách mà người tiêu dùng gắn bó với thương hiệu. Nó đã thay đổi cả ngành kinh tế học Marketing, làm cho các chiến lược và cơ cấu truyền thống của nhiều phòng ban của trở nên lỗi thời. Đối với những người làm marketing thì lối mòn họ vẫn thường […]

17Apr 2011

Môi trường kinh doanh ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. Doanh nghiệp nhỏ là loại hình phát triển nhanh nhất ở hầu hết các nơi trên thế giới. Internet ra đời, đối thủ cạnh tranh của bạn không còn chỉ là các doanh nghiệp nằm gần trụ sở công ty bạn. Họ là những […]