Mobile Marketing

15Oct 2016

Lửa Việt Media giới thiệu các công cụ hỗ trợ đắc lực cho các Marketing trong việc phân tích Insight App monetization analytics: Giúp bạn hiểu sâu hơn và optimize người dùng một cách dễ dàng để có kế hoạch quảng cáo và marketing phù hợp, bao gồm các công cụ về in-app message, advertising […]

13Aug 2012

SMS marketing là một phần nhỏ của Mobile marketing, một hình thức tiếp thị không mới nhưng không cũ. Nói như vậy là vì trên thế giới Mobile marketing đã có chỗ đứng từ lâu, được đánh giá là có nhiều tiềm năng trong việc quảng bá hình ảnh và sản phẩm tới khách hàng, […]