Tổ chức và truyền thông sự kiện: “Giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho Nam & Nữ – Vithair Plus” – Jadovie