Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ:

– Đơn xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo, ghi rõ:

– Chủ đề Hội nghị, Hội thảo.

– Thời gian, địa điểm tổ chức.

– Người chủ trì: Họ tên, chức vụ.

– Người thuyết trình: Họ tên, chức vụ.

– Thành phần, đối tượng tham dự.

Nếu là đơn vị tổ chức sự kiện được ủy quyền đứng ra tổ chức Hội nghị, Hội thảo phải có giấy ủy quyền.

Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, Đơn vị.

Ngoại trừ hội thảo du học, một số chương trình cần cung cấp thêm nội dung chương trình tổ chức và danh sách khách mời.

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

Cơ sở pháp lý:

– Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

– Quyết định 76/2010/QĐ-TTg về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *