Xây dựng thương hiệu


Cảm nhận thương hiệu theo một phong cách riêng

Với vai trò là người bạn đồng hành của doanh nghiệp, Lửa Việt sẽ gắn bó cùng công ty trong suốt chặng đường thực hiện dịch vụ của mình, cùng với doanh nghiệp tìm ra giải pháp hữu hiệu cho việc xây dựng một thương hiệu vững mạnh. Lửa Việt quan niệm rằng xây dựng thương hiệu không chỉ đơn giản là khách hàng biết đến thương hiệu, sử dụng thương hiệu mà còn là cảm nhận khi thương hiệu được nhắc đến.

Giải pháp xây dựng thương hiệu của Lửa Việt bao gồm:

+ Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

+ Xây dựng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ

+ Xây dựng thương hiệu cá nhân

+ Chăm sóc và phát triển thương hiệu

+ Nhượng quyền thương hiệu

+ Mua bán sáp nhập thương hiệu